report

RAPORO Y’AMAHUGURWA Y’ABAYOBOKE BA P.D.I YO KU WA 14 GASHYANTARE 2015

RAPORO Y’AMAHUGURWA Y’ABAYOBOKE BA P.D.I YO KU WA 14 GASHYANTARE 2015

0. Intangiriro

Ku nkunga y’Ihuriro ry’Igihugu Nyunguranabitekerezo ry’Imitwe ya Politiki, Ishyaka Ntangarugero muri Demokarasi P.D.I ryahuguye abayoboke baryo. Amahugurwa yabereye muri KIGALI VIEW HOTEL mu Karere ka NYARUGENGE, atangizwa na Perezida w’Ishyaka P.D.I Sheikh HARERIMANA Mussa Fazil.

Ingingo zaganiriweho ni izi zikurikira:

1. Uruhare rwo kuzigama mu iterambere ry’ubukungu
2. Ikoreshwa y’ikoranabuhanga (ICT) mu izamuka ry’ubukungu
3. Imiterere, imikorere n’imikoranire y’inzego z’Ishyaka P.D.I

Abari mu mahugurwa kandi baganiriye kuri gahunda z’amahugurwa mu nzego z’Ishyaka P.D.I mu Ntara, harebwa ibijyanye n’ubutumwa (message) butangwa, ibikoresho (logistique) n’insanganyamatsiko.

I. Imyanzuro y’amahugurwa

Nyuma y’ibiganiro byatanzwe, hafashwe imyanzuro ikurikira;

1. Abari mu mahugurwa biyemeje kurushaho guharanira kwizigamira no kwihangira imirimo;
2. Abari mu mahugurwa biyemeje guharanira igikorwa cyo kwizigamira no kurushaho gukorana n’ibigo by’imari;
3. Abahuguwe biyemeje kurushaho gukorera muri Koperative zo kuzigama no kugurizanya;
4. Abari mu mahugurwa bishimiye kandi bashyigikira uburyo Leta y’u Rwanda yagize uruhare mu ivuka ry’Amaperative nk’imwe mu nkigi z’iterambere ry’Igihugu;
5. Abari mu mahugurwa bashimye by’umwihariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul KAGAME washyizeho “Umwarimu SACCO” Koperative yo kuzigama no kugurizanya y’abarimu;
6. Abari mu mahugurwa bishimiye uruhare rw’ikoranabuganga (ICT) mu iterambere ry’ubukugu, biyemeza kurushaho kuryiyambaza mu mirimo yabo ya buri munsi kugirango ribafashe kugera ku iterambere rirambye;
7. Abari mu mahugurwa bishimiye ishusho y’ubukungu bw’Igihugu cyacu n’uburyo iyo ndangamibereho y’iyongereye;
8. Abari mu mahugurwa bashimye uruhare rwa Leta y’u Rwanda mu guteza imbere ikoranabuhanga (ICT), bagaragaza ko ari kimwe mu bizafasha Igihugu cyacu kugera ku ntego cyihaye mu Cyerekezo 2020 (vision 2020);
9. Abari mu mahugurwa bishimiye imiterere n’imikorere y’inzego z’Ishyaka P.D.I n’uko yahujwe n’amategeko avuguruye y’Ishyaka n’Itegeko Ngenga rigenga Imitwe ya Politiki n’Abanyapolitiki;
10. Abari mu mahugurwa biyemeje kurushaho kunoza imikoranire mu Ishyaka hakoreshwa cyane cyane ikoranabuhanga (ICT).

II. Gusoza

Mu gusoza, amahugurwa yashojwe ku mugaragaro na Nyakubahwa Perezida w’Ishyaka Ntangarugero muri Demokarasi P.D.I ashima abitabiriye amahugurwa kandi anashima by’umwihariko Ihuriro ry’Igihugu Nyunguranabitekerezo ry’Imitwe ya Politiki inkunga rikomeje gutera P.D.I mu rwego rw’amahugurwa.

III. Imigereka

3.1. Ibiganiro byatanzwe
3.2. Ilisiti y’abitabiriye amahugurwa

Bikorewe i Kigali, ku wa 16/02/2015

Umwanditsi

NTIBIRINDWA Suedi

Perezida w’Ishyaka P.D.I

Sheikh HARERIMANA Mussa Fazil