3

AMAHUGURWA Y’ABAYOBOKE B’ISHYAKA PDI KUWA 06-07/12/2014

1 Ku nkunga y’Ihuriro ry’Igihugu Nyunguranabitekerezo ry’Imitwe ya Politiki:
-  Ku itatiki ya 06 n’iya 07 Nyakanga 2014, Ishyaka Ntangarugero muri Demokarasi PDI ryahuguye abayoboke baryo mu ntara zose n’umujyi wa Kigali;
-  Muri buri Ntara/Umujyi wa Kigali hahuguwe abayoboke ba PDI bahagarariye abandi;
Bahuguwe ku ngingo ebyiri zikurikira:
-  Gahunda ya “Ndi Umunyarwanda”
-  Imiterere n’imikoranire y’inzego z’ubuyobozi za PDI
Amahugurwa yari agamije:
 Kurushaho gusobanurira abayoboke ba PDI gahunda ya “Ndi Umunyarwanda” kugirango ibafashe kurushaho “kwiyumvamo ubunyarwanda” mbere y’ibindi byose.
 Kurushaho gusobanukirwa n’amateka y’u Rwanda mbere y’ubukoroni, mu gihe cy’ubukoroni, muri Repubulika ya mbere n’iya kabiri.
 Kwerekana imvo n’imvano y’amacakubiri mu banyarwanda n’uruhare rw’abakoroni na Repubulika ya mbere n’iya kabiri.
 Kwerekana uruhare rwa Leta y’ubumwe bw’abanyarwanda mu kongera kubaka Igihugu n’ubumwe bw’abanyarwanda by’umwihariko.
 Kwerekana uruhare rw’abayoboke ba PDI mu kongera kubaka Igihugu.
 Kwerekana no gusobanura imitere (structure) y’inzego z’ubuyobozi za PDI.
 Gusobanura imikoranire y’inzego z’ubuyobozi za PDI.
Imyanzuro y’amahugurwa:
1. Abahuguwe biyemeje kurushaho gushyira imbere ubunyarwanda n’inyugu z’abanyarwanda bose mbere yo kwibonamo amoko n’andi macakubiri;
2. Abahuguwe biyemeje kurushaho kwimakaza gahunda ya “Ndi Umunyarwanda” no kuyisobanurira abayoboke ba PDI batari baje mu mahugurwa n’abandi banyarwanda muri rusange;
3. Abahuguwe biyemeje gukomeza ubukangurambaga ku ndangagaciro z’umuco nyarwanda;
4. Abahuguwe biyemeje kurushaho gukumira jenoside n’ingengabitekerezo yayo;
5. Abahuguwe biyemeje kurushaho gushyigikira gahunda za Leta zihoraho zigamije kubaka ubunyarwanda;
6. Abahuguwe biyemeje kurushaho kugira uruhare mu rugendo rurerure rwo kwiyubaka no kubaka ubwizerane mu banyarwanda;
7. Abahuguwe biyemeje kurushaho kugira uruhare mu kubaka ejo hazaza h’Igihugu cyacu;
8. Abahuguwe biyemeje kurushaho kwiha agaciro no gukunda umurimo;
9. Abahuguwe biyemeje kurushaho kunoza imikorere n’imikoranire mu nzego z’ubuyobozi za PDI;
10. Abahuguwe biyemeje gukomeza kuba intangarugero mu mirimo yabo ya buri munsi.